בשביל היער מתפתחים

השלגים הפשירו, הפרחים מלבלבים וכך גם אצלי בפנים.

התחלה של דברים חדשים יחד עם אלה הטובים והישנים.

העששיות מוכנות כמו בכל ערב שתבואו ותיקחו אותם למסע מופלא.

האופניים סקרניות באיזה שביל הם ישאירו עקבות.

וביער, שם מחכות לכם החיות, סקרניות, מסתכלות בעודכם מנווטים ושרים, פותרים ומנתרים

רצים בדרך לניצחון, מאושרים.אצלנו כולם מנצחים-

מרגש להזמין את כולם לבוא ולחוות את היער בצורה שונה לחלוטין ממה שהכרתם אותו עד היום...


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square